• Polityka prywatności

  Firma Betsson jest bardzo zainteresowana chronieniem prywatności wszelkich danych osobowych, które otrzymujemy od Użytkownika ("Dane Osobowe"). Dane Osobowe to wszystkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres, data urodzenia, szczegóły karty płatniczej, oraz wszelkie inne informacje, które nam dostarczasz. Firma Betsson zrobi wszystko co możliwe aby użycie Twoich Danych Osobowych było zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność. Dlatego też Firma Betsson stworzyła niniejszy dokument, aby poinformować Cię w jaki sposób Twoje Dane Osobowe są przez nas używane.

  Czy Twoje Dane Osobowe są gromadzone przez naszą Stronę Internetową?

  Jeżeli podajesz swoje imię, nazwisko i adres w ogólnie dostępnej części niniejszej Strony w celu zdobycia informacji o naszych produktach i usługach, możesz dobrowolnie podać dodatkowe informacje dotyczące Ciebie. W tym miejscu będziesz poproszony o podanie swoich Danych Osobowych dla celów rejestracji na Stronie Internetowej Firmy Betsson oraz w celu otwarcia Konta Betsson.

  Jeżeli jesteś już Użytkownikiem Strony Betsson i masz już otwarte u nas konto, musisz użyć hasła, aby wejść na Witrynę Betsson. Plik "cookie" dla danej sesji może być użyty, aby umożliwić Tobie opuszczenie i ponowne wejście na naszą Witrynę bez konieczności ponownego podawania hasła. Nasz serwer zarejestruje strony, które odwiedzasz na naszej Stronie Internetowej.

  W jaki sposób będziemy używać Twoje Dane Osobowe.

  Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi ustawami o ochronie danych osobowych. Firma Betsson zamierza przetwarzać Twoje Dane Osobowe w następujących celach: administrowanie Twojego konta, utrzymywanie naszych własnych kont i archiwów, monitorowanie poziomów korzystania z naszej Strony oraz jakości naszych usług, oraz okresowe informowanie Ciebie o produktach i usługach, którymi możesz być zainteresowany ("Cele"). Wszelkie zapisy archiwalne pozostają własnością Firmy Betsson i będą użyte jedynie dla wyżej opisanych Celów.

  Aby zapewnić dobrą jakość naszego serwisu możemy monitorować wszelką wymianę informacji między Tobą a Firmą Betsson, zarówno pisemną jak i prowadzoną w formie elektronicznej („Archiwum”). Ponieważ poczta elektroniczna e-mail nie jest szyfrowana, ani w publicznej ani w prywatnej części niniejszej Strony, Firma Betsson zaleca, aby nie wysyłać do nas żadnych Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

  Ujawnianie Twoich Danych Osobowych

  Twoje Dane Osobowe mogą, dla wyżej wymienionych Celów, być przez nas ujawnione lub przekazane związanej z nami firmie lub partnerowi gospodarczemu, który jest dobrze przygotowany do przetwarzania Twoich Danych Osobowych ("Grupa Betsson") w Celach opisanych powyżej. Firma Betsson oraz inne wyżej wymienione firmy mogą okresowo angażować osoby trzecie w celu przetwarzania Twoich Danych Osobowych dla wyżej wymienionych Celów, i takie przetwarzanie będzie regulowane przez odpowiednią umowę sporządzoną zgodnie z literą obowiązującego prawa. Tam gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy, Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione odpowiednim organom rządowym, organom nadzorującym lub organom ścigania.

  Zgoda

  „Poprzez przekazanie danych osobowych oraz rejestrację lub logowanie w naszej witrynie internetowej wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie i ujawnianie Twoich danych osobowych przez BML Group Ltd w celach określonych w niniejszej polityce oraz w sposób w niej opisany. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez wyznaczone działy, takie jak dział obsługi klienta, dział płatności i zapobiegania oszustwom, analizy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) i zgodności z przepisami. Jeśli chcesz określić, zmienić, zmodyfikować lub ograniczyć swoją zgodę w dowolny sposób, prosimy o powiadomienie nas o tym na stronach „Skontaktuj się z nami” naszej witryny internetowej”.

  Informacje Ogólne

  Grupa Betsson obejmuje wszystkie spółki bezpośrednio i pośrednio zależne i związane z Betsson Limited, bez względu na ich lokalizację na świecie, oraz które istnieją okresowo.

  Jeżeli Cele przetwarzania danych ulegną zmianie, wtedy poinformujemy Cię o takiej zmianie możliwie jak najszybciej oraz będziemy się starać uzyskać od Ciebie dodatkową zgodę, jaka może być wymagana w takiej sytuacji.

  Jeżeli pragniesz otrzymać wyczerpującą informację dotyczącą członków Grupy Betsson, miejsc gdzie podmioty te działają lub kopii Twoich Danych Osobowych lub jeżeli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące naszej polityki ochrony danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z Firmą Betsson Limited. Nasze dane kontaktowe znajdziesz na naszej Stronie Internetowej na stronach "Kontakt".

  Tekst w języku polskim jest jedynie starannym tłumaczeniem jedynego obowiązującego regulaminu w języku angielskim. Aby zapoznać się z wersją angielską, prosimy o kliknięcie w ten link. W przypadku zauważenia jakiekolwiek nieścisłości w polskim tłumaczeniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres pomoc@Betsson.com.