• Integritetspolicy

  För Betsson är det viktigt att skydda alla personuppgifter som du väljer att förse oss med ("Personal Information"). Personuppgifter innebär all information om dig och kan inkludera ditt namn och adress, födelsedatum, kontokortsdetaljer samt övrig information som du väljer att ange. Betsson vill försäkra att användandet av din personliga information är anpassat med integritetskydd och regler i de länder vi bedriver verksamhet. I enlighet med detta utger Betsson denna policy för att informera om vårt användande av dina personuppgifter.

  Samlar vår hemsida upp dina personuppgifter?

  Om du anger ditt namn och din adress i ett offentligt fält på vår hemsida för att begära information om våra produkter och tjänster anger du frivilligt extra uppgifter. Du kommer att ombedjas ange dina personuppgifter i ett sådant fält med syftet att registrera dig hos Betsson och öppna ett konto hos oss.

  Om du redan är kund hos Betsson och har öppnat ett konto hos oss måste du använda ett lösenord för att logga in på Betssons hemsida. En "sessions-cookie" kan användas för att tillåta dig att lämna och återkomma till vår hemsida utan att behöva ange lösenordet igen. Vår webbserver kommer att dokumentera de olika sidorna du besöker inom vår hemsida.

  Hur använder vi dina personuppgifer?

  Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämpad dataskyddslag. Betsson har för avsikt att behandla dina personuppgifter till följande ändamål: administrera ditt konto, underhålla våra egna konton och register, övervaka hemsidans användarvänlighet och kvalitet på service, och informera dig om produkter och tjänster som du eventuellt är intresserad av ("the purposes"). All dokumentation förblir Betssons egendom och kommer endast att användas för ändamålen ovan.

  För att försäkra god kvalitet på vår service granskas all kommunikation du har med oss, både skriftligt och via e-post ("recordings"). E-post är inte krypterat till/från antingen de offentliga eller privata fälten på hemsidan. Betsson rekommenderar dig att inte skicka personuppgifter via e-post.

  Överlämna dina personuppgifter

  Dina personuppgifter kan, för ändamålen ovan, överföras eller uppges av oss till något associerande företag eller affärspartner som är kvalificerade för att hantera dina personuppgifter ("Betssongroup") för ändamålet. Vi och dessa företag kan emellanåt koppla in tredje parter för att använda dina personuppgifter ändamålsenligt och sådant användande kommer att styras av ett kontrakt i den form som lagen kräver. Din personliga data kan också överlämnas till tillbörlig regerings- eller framdrivande/upprätthållande myndighet.

  Tillåtelse

  “Genom att ange dina personuppgifter och registrera dig hos oss eller att logga in hos oss när du besöker vår hemsida, samtycker du frivilligt till att BML Group Ltd behandlar och överlämnar dina personuppgifter för angivna ändamål och i övrigt på det sätt som beskrivs i denna policy. Endast särskilda avdelningar inom BML Group Ltd kommer att behandla dina personuppgifter, till exempel avdelningarna för kundtjänst, betalningar och bedrägeri, AML-analytiker och compliance. Om du önskar förtydliga, ta bort, ändra eller begränsa ditt medgivande på något sätt, vänligen meddela oss om detta med hjälp av den information som finns på vår Kontaktsida.”

  Allmän information

  Betssongroup inkluderar alla direkta och indirekta dotterföretag och relaterade företag inom Betsson Limited världen över, som kan existera tillfälligtvis.

  Om ändamålen för användande ändras kommer vi att uppmärksamma dig på detta så snart de genomförs och ansöka om extra tillåtelse som eventuellt krävs.

  För fullständig information om Betssongroups medlemmar, var dess verksamhet drivs eller för en kopia på dina personuppgifter samt övriga frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta Betsson Limited. Du hittar våra kontaktuppgifter under "Kontakta oss" här nedan.